Ανακοινώσεις

Σας ανακοινώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για το ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με τίτλο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» μπορούν να επικοινωνήσουν και με τον ίδιο τον Διευθυντή του προγράμματος Καθηγητή κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο την Τρίτη 19/9/2017 και την Τετάρτη 20/9/2017 και ώρες 18.00-20.00 για επιπλέον πληροφορίες. Επίσης ανακοινώνουμε ότι θα δοθούν και άλλες ημερομηνίες για άμεση επικοινωνία. Επιπλέον σας πληροφορούμε ότι η προθεσμία των αιτήσεων λήγει στις 20/10/2017.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Καθ. Β. Παπαδόπουλου στην Ξάνθη, Πανεπιστημιούπολη-Κιμμέρια, «Κτίριο Γραφείων» των Πολιτικών Μηχανικών, Β’ επίπεδο, γραφείο 2.6. Τηλ. 2541079747

Αίτηση Υποψηφιότητας

Προκήρυξη 2017-2018

Πρόγραμμα Εξαμήνου

Πληροφοριακό Υλικό

Κανονισμός Προγράμματος

Υπουργική Απόφαση

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας