Διδακτικό Προσωπικό

Β.Παπαδόπουλος

Καθηγητής
Τηλ: 25410 79747
email: papadob@civil.duth.gr
Web:http://utopia.duth.gr/~papadob/
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, Κτήριο Β' - 1ος όροφος - Γραφείο Β.2.6, 67100, Ξάνθη

Γ. Παπασχοινόπουλος

Καθηγητής
Τηλ: 25410 79758
email: gpapas@env.duth.gr
CV: Παπασχοινόπουλος
Web:
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100

Χ. Σχοινάς

Καθηγητής
Τηλ: 25410 79763
email: cschinas@ee.duth.gr
Web: http://utopia.duth.gr/~cschinas/
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Πανεπιστημιούπολη-Κιμμέρια, 67100, Ξάνθη

Α. Πρωτοπαπάς

Καθηγητής

Τηλ: 25410 79751

email: aproto@civil.duth.gr
Web:
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, Κτήριο Β' - 1ος όροφος - Γραφείο Β.2.5, 67100, Ξάνθη

Λ. Ηλιάδης

Καθηγητής
Τηλ: 25410 -
email: liliadis@civil.duth.gr
Web: http://utopia.duth.gr/~liliadis/
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, Κτήριο Β' - Ισόγειο - Γραφείο Α.2.5, 67100, Ξάνθη

Α. Ρήγας

Καθηγητής
Τηλ: 25410 79589
email: rigas@ee.duth.gr
Web: http://utopia.duth.gr/~rigas/
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, Κτήριο Β', 67100, Ξάνθη

Ι. Μπούταλης

Καθηγητής
Τηλ: 25410 79504
email: ybout@ee.duth.gr
Web: http://www.boutalis.info/
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, Κτήριο Β', 67100, Ξάνθη

Γ. Γραβάνης

Καθηγητής
Τηλ: 25410 79759
email: ggravvan@ee.duth.gr
Web: http://gravvanis.ee.duth.gr/
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Πανεπιστημιούπολη-Κιμμέρια, 67100, Ξάνθη

Σ. Σπάρταλης

Καθηγητής
Τηλ: 25410 79341
email: sspart@pme.duth.gr
Web: http://utopia.duth.gr/~sspart/
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Β. Σοφίας 12, Κτήριο Α1, γραφείο 308,67100 Ξάνθη.

Β. Μπαλόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ: 25410 79673
email: vbalop@civil.duth.gr
Web: http://www.civil.duth.gr/department/dep/Balopoulos.shtml
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, Κτήριο Β' - 1ος όροφος - Γραφείο Β.2.4, 67100, Ξάνθη

Α. Κογκέτσωφ

Επ. Καθηγήτρια
Τηλ: 25410 79741
email: akogkets@civil.duth.gr
Web: http://utopia.duth.gr/akogkets/
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, Κτήριο Β' - 1ος όροφος - Γραφείο Β.2.2, 67100, Ξάνθη