Μαθήματα

Λίστα μαθημάτων - Ανάθεση συντονισμού μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Διδάσκοντες
Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση (Α' Εξάμηνο) 7,5 Β. Παπαδόπουλος
Ειδικά Κεφάλαια Διαφορικών Εξισώσεων και Εξισώσεων Διαφορών (Α' Εξάμηνο) 7,5 Γ. Παπασχοινόπουλος - Χ. Σχοινάς
Ασαφής Λογική και Εφαρμογές (Β' Εξάμηνο) 7,5 Β. Παπαδόπουλος
Ειδικά Κεφάλαια Γραμμικής Άλγεβρας (Β' Εξάμηνο) 7,5 Χ. Σχοινάς - Γ. Παπασχοινόπουλος
Μοντελοποίηση και Ανάλυση Συστημάτων 7,5 Α. Πρωτοπαπάς
Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα 7,5 Α. Πρωτοπαπάς
Στοχαστική Ανάλυση Χρονοσειρών 7,5 Α. Ρήγας
Επιστημονικοί Υπολογισμοί 7,5 Γ. Γραββάνης
Πεπερασμένα Στοιχεία 7,5 Β. Μπαλόπουλος
Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων 7,5 Α. Κογκέτσωφ
Τεχνητή Νοημοσύνη 7,5 Ι. Μπούταλης
Θεωρία Γράφων 7,5 Σ. Σπάρταλης
Ποσοτικοί μέθοδοι 7,5 Κ. Τσαγκαράκης
Διδασκαλία των Μαθηματικών με τη Βοήθεια Ευφυών Προσαρμοστικών Προτύπων 7,5 Λ. Ηλιάδης
Χρηματοοικονομική Μηχανική 7,5 Δρ. Κωνσταντίνος Α. Χρυσάφης
ΣΥΝΟΛΟ (8 μαθήματα , από τα οποία τα 4 πρώτα είναι υποχρεωτικα, τα πρώτα δύο στο πρώτο εξάμηνο και τα άλλα δύο στο δεύτερο εξάμηνο) 60
Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ (8 μαθήματα και η Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία) 90


Περιγράμματα ύλης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΛΗ (Αρχεία)
Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση
GR - EN
Ασαφής Λογική και Εφαρμογές
GR - EN
Ειδικά Κεφάλαια Διαφορικών Εξισώσεων και Εξισώσεων Διαφορών
GR - EN
Ειδικά Κεφάλαια Γραμμικής Άλγεβρας
GR - EN
Μοντελοποίηση και Ανάλυση Συστημάτων
GR
Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα
GR - EN
Στοχαστική Ανάλυση Χρονοσειρών
GR
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
GR - EN
Πεπερασμένα Στοιχεία
GR - EN - Web
Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
GR
Τεχνητή Νοημοσύνη
GR - EN
Θεωρία Γράφων
GR - EN
Ποσοτικοί μέθοδοι
Διδασκαλία των Μαθηματικών με τη Βοήθεια Ευφυών Προσαρμοστικών Προτύπων
GR
Χρηματοοικονομική Μηχανική
GR